مداخلات غیر داروئی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرک (شیشه) و درمان با متادون

مدرس : دکتر مکری

زمان :  14 ، 15 ، 28 و 29 مهر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


خانواده درمانی 1

مدرس : دکتر فاطمه قدیری

زمان :  22 مهر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران

 


روانشناسي كاربردي در ورزش

مدرسان : آقای دکتر محمدکاظم واعظ موسوی و آقای دکتر صادق نصری

 زمان : 24 مهر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران

 


رفتار درمانی شناختی اختلال فوبی اجتماعی

مدرس : آقاي دكتر مجید محمود علیلو

زمان :  25 مهر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


سبب شناسی و درمان اختلال های رفتاری بر اساس نظریه روانشناسی آدلر

آقای دکتر حمید علیزاده

زمان :  30 مهر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


مداخلات غیر داروئی در سوء مصرف مواد مخدر از جمله مواد محرک (شیشه) و درمان با متادون

مدرس : آقای دکتر مکری

زمان :  5    ،    12     ،     19   و   20    آبان ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


خانواده درمانی 2

مدرس : دکتر فاطمه قدیری

زمان :  6 آبان ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


تشخیص و درمان اختلالات شخصیت

مدرس : خانم دکتر نهاله مشتاق

زمان : 13 آبان ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


توانبخشی شناختی با استفاده از کامپیوتر در اختلال بیش فعالی نقص توجه(ADHD)

مدرس : آقای دکتر مصطفی نوکنی

زمان :  16 آبان ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


رفتار درمانی شناختی اختلال وسواسی اجباری

مدرس : آقاي دكتر مجید محمود علیلو

زمان :  22 و 23 آبان ماه

مکان : انجمن روانشناسی ایران


آموزش مهارت های والدینی

( مادرخوب، مادر بد)

مدرس : دکتر نهاله مشتاق

این کارگاه برای افراد غیرمتخصص و روانشناس برگزار خواهد شد.       

زمان :  25 آبان ماه 1389

مدت زمان کارگاه 4 ساعت می باشد (از ساعت 1 تا 5 بعد ازظهر )

مکان : انجمن روانشناسی ایران


مشاوره قبل از ازدواج

مدرس : آقای دکتر بهمن بهمنی

زمان :  1 آذر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


نوروفیدبک

مدرس : آقای دکتر نظری و همکاران

زمان :  10 و 11  آذر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


مهارت های کنترل خشم

این کارگاه برای افراد غیرمتخصص و روانشناس برگزار خواهد شد.

 مدت زمان کارگاه 4 ساعت می باشد (از ساعت 1 تا 5 بعد ازظهر )

مدرس : آقای دکتر بهروز دولتشاهی

زمان : 12 آذر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


تشخیص و درمان مقدماتی اختلالات جنسی

مدرس : آقای دکتر شهرام وزیری

زمان : 19 آذر ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران


درمان 4 عاملی

مدرس : خانم دکتر فرح لطفی کاشانی

زمان : 2 دی ماه 1389

مکان : انجمن روانشناسی ایران

 

منبع : انجمن روانشناسی ایران

نوشته شده در یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:51 توسط سمیرا رنج بردار| |
.